Sivu
Valikko
Info

Seurakunta-info

Riihimäen Kotikirkko on paikallinen helluntaiseurakunta. Se on varsin vireä pieni seurakunta, jossa runsas määrä vapaaehtoisia aktiiveja toimii monien eri työmuotojen ja kohdejoukkojen parissa.

 


Helluntaiseurakunnat ovat itsenäisiä paikallisseurakuntia, jotka  yhdessä muodostavat suhteellisen yhtenäisen karismaattisen herätysliikkeen. Herätysliikkeellä ei ole varsinaista keskusjohtoa, mutta sillä on oma raamattuopisto Iso Kirja sekä toimintaa tukevia yhteisiä yhdistyksiä, esim. lähetysjärjestö Fida International.
-> Toimintaa monissa eri työmuodoissa
 

Riihimäen Kotikirkko lukuina

Jäseniä noin 330
Päätoimisia työntekijöitä 4 - 6 mukaanlukien lähetit 
Riihimäellä pastoreita 2, lähetystyöntekijöitä 4-6 sekä 2 sivutoimista lähetystyöntekijää Espanjassa

Toimintapisteitä 4
- Seurakuntatalo, Koivistonkatu 5, Riihimäki
- Lopen rukoushuone, Kauppatie 18, Loppi
- Rukouspiirin toimintapiste, Tervalantie 4, Tervakoski
- Rukouspiirin toimintapiste Ystäväkeidas, Keskustie 5, Oitti
 


Ensimmäiset helluntaiherätyksen kokoukset Riihimäellä pidettiin tiettävästi 1928, ja  26.10.1947 perustettiin  paikallinen Helluntaiseurakunta, joka sai nimekseen Riihimäen Siion-seurakunta. Sittemmin sitä on kutsuttu helluntaiseurakunnaksi ja kotikirkoksi. Pienestä alle 20 hengen joukosta on vähitellen kasvanut yli 300 hengen vireä seurakunta.

-> Seurakunnan historiikki

Helluntaiseurakunnat ovat kristillisiä seurakunta, joiden opetus ei paljoa eroa esimerkiksi luterilaisista tai vapaakirkollisista opeista tai käytännöistä. Näkyvin ero on ilmeisesti uskovien kaste. Helluntaiseurakunnissa ei kasteta vauvoja, vaan kasteelle voi mennä omasta tahdostaan nuorena tai aikuisena - ensin usko, sitten kaste. Nimensä mukaisesti helluntaiherätys pitää melko näkyvästi esillä helluntaihin liittyviä armolahjoja, kuten esim. kielillä puhumista, profetoimista ja sairaiden parantamista rukouksella.

-> Lisää tietoa helluntaiseurakuntien opista ja uskontunnustuksesta

Seurakunta muodostuu uskoontulleista ja kastetuista jäsenistä. Riihimäen Kotikirkkoon kuuluu yli 300 henkilöä. Lisäksi seurakunnan toiminnan piirissä on muita henkilöitä, ja esimerkiksi lapset eivät ole virallisesti jäseniä eivätkä mukana jäsenluvussa. Paikallisseurakuntaa johtaa hengellisen toiminnan osalta monijäseninen vanhimmisto. Riihimäen Kotikirkon hallinnollisista ja juridisista asioista vastaa Riihimäen Kotikirkko-yhdistys ja sen hallitus. Seurakunnassa Riihimäellä on päätoimisia työntekijöitä kaksi pastoria. Seitsemän henkilöä on lähetys- ja kehitysyhteistyötehtävissä Afrikassa,  Aasiassa ja lähetyslaivalla. Lähetystyö onkin yksi seurakunnan pitkäaikaisista painopisteistä.

Seurakunnalla on neljä varsinaista toimintapistettä, joista keskuspaikkana voidaan pitää Kotikirkkoa eli toimintakeskusta Riihimäellä,  Koivistonkatu 5:ssä. Kiinteistön vieressä on Kulmakujan kiinteistö, jossa toimii mm. kirpputori. Lisäksi seurakunnan rukouspiireillä on toimitilat Lopella Kauppatie 18:ssa, Oitissa  Keskustie 5:ssä ja Tervakoskella Tervalantie 4:ssä.

-> Seurakuntakoulu Riihimäellä 

-> Tilaisuuksia ja tapahtumia

 
Alavalikko

Riihimäen Kotikirkko
Helluntaiseurakunta
Koivistonkatu 5
11100 Riihimäki 
toimisto@kotikirkko.fi
www.kotikirkko.fi 
-> Yhteystietoja-sivulle

Viikon sitaatti
"Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
(Ps. 73:26)

-> Nettiraamattu